Abolish The Welsh Assembly Party Plaid Diddymu Cynulliad Cymru

 

We need your help to make this happen!
Mae angen eich help arnom i wneud hyn yn digwydd!

Running a successful political party doesn't just happen. We rely on members and volunteers who are at the heart of everything we do. Will you help us to return half a billion pounds back to the people of Wales?

Nid yw rhedeg plaid wleidyddol lwyddiannus yn digwydd yn unig. Rydym yn dibynnu ar aelodau a gwirfoddolwyr sydd wrth wraidd popeth a wnawn. A wnewch chi ein helpu i ddychwelyd hanner biliwn o bunnoedd yn ôl i bobl Cymru?

Will you help us to campaign or even put yourself forward as a potential Candidate for the Assembly Election. If you can't spare the time, please think about donating. Any contributions, will help us to get the message out there and hopefully make a difference to the people of Wales.

A wnewch chi ein helpu i ymgyrchu neu hyd yn oed eich rhoi ar eich blaen fel Ymgeisydd posibl ar gyfer Etholiad y Cynulliad. Os na allwch chi wario'r amser, cofiwch roi rhodd. Bydd unrhyw gyfraniadau, yn ein cynorthwyo i gael y neges allan a gobeithio gwneud gwahaniaeth i bobl Cymru.

 

 

 

 

 

Wales has poor standards of education
Mae gan Gymru safonau addysg wael

Fed up with falling behind the rest of the UK?

Ydych chi'n fwydo ar ôl gweddill y DU?