Abolish The Welsh Assembly Party Plaid Diddymu Cynulliad Cymru

Jonathon Harrington
Treasurer and Co-Founder

I was born in London and moved to a small farm in The Brecon Beacons when I was eleven.

Cefais fy ngeni yn Llundain, a symudais i fferm fach ym Mannau Brycheiniog pan oeddwn yn un ar ddeg oed.

After studying agriculture at Harper-Adams I went to work for Fisons Fertilisers in East Anglia before going to South Africa and what was then Rhodesia. Upon my return I worked for Bayer Crop Science in Gloucestershire and then for a number of agricultural merchants including West Midland Farmers before setting up my own company.

Ar ôl astudio amaethyddiaeth yn Harper-Adams, gweithiais i Fisons Fertilisers yn Nwyrain Anglia cyn mynd i Dde Affrica a Rhodesia, fel yr oedd bryd hynny. Wedi i mi ddychwelyd, gweithiais i Bayer Crop Science yn Swydd Gaerloyw a nifer o fasnachwyr amaethyddol gan gynnwys West Midland Farmers, cyn sefydlu fy nghwmni fy hun.

In 2005 whilst walking I fell from Cadir Idris and broke my back and as a result I am now paraplegic.

Yn 2005, cefais ddamwain wrth gerdded ar Gadair Idris. Syrthiais a thorri fy nghefn, ac rwyf nawr yn baraplegig.

I am also a visiting lecturer at Cardiff University and visit local schools to explain how and where our food is produced.

Rwyf hefyd yn ddarlithydd ymweliadol ym Mhrifysgol Caerdydd ac rwyf yn ymweld ag ysgolion lleol i egluro o ble mae bwyd yn dod a sut mae’n cael ei gynhyrchu.

I have never stood for public election but am now so convinced that The Welsh Assembly is doing more harm than good for the people of Wales that it is essential that a party is formed to represent the views of the great but silent majority.

Nid wyf erioed wedi bod yn ymgeisydd mewn etholiad cyffredinol o’r blaen. Fodd bynnag, rwyf yn gwbl argyhoeddedig erbyn hyn bod y Cynulliad yn gwneud mwy o ddrwg nag o les i bobl Cymru. Felly, mae’n hanfodol sefydlu plaid sy’n cynrychioli barn y mwyafrif mud ond sylweddol.